Irssi-ohje

Ohje näyttää pitkältä, mutta vain pari ensimmäistä kohtaa ovat välttämättömiä. Ensimmäisen irkkauskerran jälkeen irssin pariin palaaminen käy muutamassa sekunnissa. Ohjeet on kirjoitettu TTY:n opiskelijoita silmällä pitäen, mutta ohje pätee muissakin ympäristöissä kun valitsee oikean palvelimen.

Sisällys

1 Puttyn lataaminen

2 Yhdistäminen palvelimelle

3 Irssin avaaminen ensimmäistä kertaa

4 Irkin sulkeminen

5 Irkkaamisen jatkaminen

6 Ylimääräisten screenien sulkeminen

7 Yleisiä neuvoja

8 Puttyn kuvakkeen “vilkuttaminen” hilightin/privaviestin saapuessa

9 Auto join, kanaville liittyminen automaattisesti

10 Käteviä skriptejä

11 Muuta

1 Puttyn lataaminen ^

1.1 Windows-käyttäjien tulee ladata nutty tai putty ja tallentaa se esim. työpöydälle. Suosittelen nuttyä, sillä se osaa avata linkit klikkauksesta; muilta osin ovat täsmälleen sama ohjelma. Mac- ja GNU/Linux-käyttäjät voivat siirtyä kohtaan 2.

2 Yhdistäminen palvelimelle ^

Tarjoan rautalankaohjeen muutaman suomalaisen yliopiston järjestelmään. Valitse A, B, C tai sovella alla olevia ohjeita soveltuvin osin.

A Yhdistäminen TTY:n palvelimelle (“proffalle”)

2.1 Mac- ja Linux-käyttäjien tulee avata pääte/terminaali/terminal/komentokehote (mitä näitä nyt on?) ja kirjoittaa ssh käyttäjä@palvelin, jossa käyttäjä on proffan käyttäjänimi ja palvelin jokin kohdassa 2.2 mainituista. Jatka kohtaan 2.3.

2.2 Avaa putty ja syötä jokin alla olevista palvelimista “Host Name”-kenttään. Käytä jatkossa aina samaa palvelinta!

  • amadeus.cc.tut.fi
  • mozart.cc.tut.fi
  • lehtori.cc.tut.fi
  • tutor.cc.tut.fi

2.3 Ensimmäisellä yhdistyskerralla ohjelma kysyy jatketaanko yhdistämistä. Kannattaa vastata kyllä.

2.4 Kirjaudu palvelimelle käyttäen yliopiston tunnuksiasi.

2.5 Ruutuun ilmestyy “Terminal type? [vt100]” – Paina enteriä.

Olet nyt kirjautunut palvelimelle: tämä tehdään joka kerta ennen “irkin avaamista”. Seuraavilla yhdistyskerroilla käytetään tietenkin samaa putty.exe ohjelmaa, jonka takia se kannattaa säilyttää esim. työpöydällä.

B Yhdistäminen TKK:n palvelimelle

Palvelimia ainakin:

  • vipunen.hut.fi
  • kosh.hut.fi

Käytä irkkipalvelimen osoitetta irc.cs.hut.fi.

C Yhdistäminen HY:n palvelimelle

Tulossa. (Olikin vain hämäys)

3 Irssin avaaminen ensimmäistä kertaa ^

Ensimmäisellä kerralla kun irssi käynnistetään, tulee se avata “screenin sisään”. Screen on ohjelma joka luo virtuaali-istunnon: siten voidaan jokin ohjelma jättää tarvittaessa ajoon taustalle ja jatkaa myöhemmin sen parissa. Idea on sama, kuin graafissessa käyttöliittymässä ikkuna jätetään taustalle tai pienennetään tehtäväpalkkiin.

3.1 Kirjoita screen irssi ja paina enter. Irssi aukeaa ensimmäistä kertaa.

3.2 Yhdistäminen palvelimelle: kirjoita /server irc.cc.tut.fi huomaa /-viiva rivin edessä: kaikki IRC-komennot alkavat sillä.

3.3 Liittyminen kanavalle: kirjoita /join #jokin-kanava, jossa #jokin-kanava on kanava mille haluat liittyä. Huomaa, että IRC:issä kanavat alkavat yleensä #-merkillä, joten sitä ei sovi unohtaa kanavan nimestä.

Olet nyt kanavalla ja voit aloittaa keskustelun muiden kanssa. Kun haluat sulkea irkin, siirry kohtaan 4. Irkin sulkeminen.

4 Irkin sulkeminen ^

Irssiä ei yleensä suljeta kun irkkaussessio päätetään: vaan se jätetään ajoon palvelimelle. Tämän ansiosta on mahdollista lukea jälkikäteen keskutelut, jotka on käyty ollessasi pitkäveteisillä luennoilla tai hankalissa harkoissa.

4.1 Käytä pikanäppäimiä: CTRL + A ja sitten D. Ctrl voi olla koko ajan pohjassa, mutta A- ja D-näppäimiä tulee painaa peräjälkeen yksitellen.

4.2 Kirjoita logout.

Olet nyt sulkenut irkin. Kun haluat keskustella jälleen ystäviesi kanssa irkissä, siirry kohtaan 5. Irkkaamisen jatkaminen.

5 Irkkaamisen jatkaminen ^

Irkkaamisen jatkaminen on huomattavasti yksinkertaisempaa ja kuin edellä tehdyt 4 kohtaa. Ensin kirjaudutaan palvelimelle jo ladatun putty.exe:n avulla, jonka jälkeen lausutaan yksi taikasana ja irkki on jälleen auki.

5.1 Kirjaudu samalle palvelimelle samalla tavalla kuin kohdassa 2.

5.2 Kirjoita screen -r.

5.2.2 Mikäli irssi sinisine palkkeineen ei aukea, kirjoita screen -rD huomaa että kirjainten koolla on väliä.

5.2.3 Jos irkki ei vieläkään aukea, varmista että olet samalla palvelimella kuin mille yhdistit ensimmäisellä kerralla kohdassa 2. Jos et ole, niin kirjoita logout ja yhdistä oikealle palvelimelle.

5.2.4 Jos edellä mainitut eivät auttaneet ja varsinkin torstai-päivänä, on yliopiston palvelimet luultavasti käynnistetty uudelleen. Siirry kohtaan kolme ja luo irkki-sessiosi uudelleen.

5.3 Nauti irkkaamisesta. Kun et enää jaksa irkata tai seura tympii, poistu irkistä kuten kohdassa 4.

6 Ylimääräisten screenien sulkeminen ^

Ylimääräisiä screenejä voi syntyä vahingossa. Niistä pääsee eroon seuraavalla tavalla: screen -ls näyttää listauksen käynnissä olevista screeneistä. kill numero tappaa screenin, jonka numero poimitaan edellä näkyvästä listasta. Jotta tietää mikä screeni on mikäkin, voi asiaa tutkia avaamalla screenin yksi kerrallaan komennolla screen -r numero.

7 Yleisiä neuvoja ^

/nick nimimerkki vaihtaa nimimerkkisi.

Ikkunoiden/kanavien välillä voi vaihtaa ALT + numero -yhdistelmällä. Tämän hetkisen ikkunan numero näkyy alapalkissa ennen kanavan nimeä. OSX-käyttäjät (miksei toki muutkin) painavat ensin ESC ja sitten halutun kanavan numeroa.

Yksityisviestin voi lähettää jollekin käyttäjälle kirjoittamalla /query nimimerkki, joka avaa samalla uuden ikkunan keskustelulle.

Kanavan topicia voi vaihtaa /topic -komennolla, jonka perään naputellaan kanavan uusi topic.

Jos haluat tietää kanssairkkaajastasi esim. oikean nimen tai milloin on viimeksi ollut paikalla (ts. kirjoittanut jotain) sen saa selville /wii nimimerkki -rimpsulla.

/names kertoo sillä hetkellä kanavalla olevat henkilöt ja laskee niiden lukumäärän.

/lastlog merkkijono etsii syötettyä merkkijonoa “backlokista” ja tulostaa rivit joilla hakusana esiintyy. Kätevä tiedonhakuun.

ALT + A “meta-a” vaihtaa kanavaikkunaa siten, että käy se käy läpi kaikki ikkunat, joissa on ollut aktiviteettia viimeisimmän katselukerran jälkeen.

/who kanavalla kirjoitettuna tulostaa käyttäjien tiedot listana status-ikkunaan. Kaikkien kanavien asetukset eivät salli tätä.

/hilight komento ilman parametreja näyttää hilightaavat, “korostetut” sanat. Jokin sana komennon perässä lisää sanan tähän listaan. Tämä on erityisen hyödyllistä kohdan 7 kanssa.

/set timestamp_format %H:%M:%S laittaa sekunnit näkymään kellossa ja backlokissa.

Kanavalta poistuminen tapahtuu /part komennolla. Vastaavasti (yksityiskeskustelu)ikkunan voi sulkea komennolla /wc joka on alias komennolle /window close.

Kanavalokin kirjoitus päälle: /set autolog ON ja lokit kirjoitetaan irclogs alihakemistoon oletuksena.

8 Puttyn kuvakkeen “vilkuttaminen” hilightin/privaviestin saapuessa ^

Yksityisviestin tai hilightin saapuessa voi tehdä niin, että Puttyn kuvake alkaa vilkkua tai vaihtoehtoisesti vaihtaa värinsä oranssiksi. Siten irkin voi pitää taustalla auki, mutta kuitenkin huomaa välittömästi jos joku lähettää tai vastaa privaviestiin.

Copypastetaan komennot Irssiin:

/set beep_when_window_active ON
/set beep_when_away ON
/set beep_msg_level MSGS HILIGHT
/set bell_beeps ON /save

Tehdään seuraavat sorminäppäryydet:

Seuraavat näppäinkomennot tehdään auki olevaan Irssiin.

CTRL+A, sitten CTRL+G

Laitetaan screenille siis audible bell päälle, jolloin screeni ilmoittaa ikkunan vasemmassa alalaidassa “switched to audible bell”.

HUOM! Tämä täytyy tehdä joka kerta kun screeni käynnistetään. (Screen -r jälkeen ei siis tarvitse)

Puttyn asetukset:

Avaa uusi putty-ikkuna ja kirjoita käyttämäsi palvelin Host Name-kenttään. Valitse tämän jälkeen vasemmalta listasta:

Terminal–>Bell

Valitse keskeltä ruutua ensin “Visual Bell (flash window)” ja hieman alempaa joko Flashing tai Steady. Ensimmäinen vilkuttaa kuvaketta ja jälkimmäinen muuttaa sen taustavärin oranssiksi.

Palaa ensimmäiselle “välilehdelle” ja kirjoita Saved Sessions kohtaan yhteydelle nimi ja paina Save. Jatkossa voit avata yhteyden kaksoisklikkaamalla tallennettua yhteyttä.

9 Auto join, kanaville liittyminen automaattisesti ^

Seuraavat temput on tarkoitettu irkkaamisen helpottamiseen siinä määrin kun automaattisilla tempuilla se on mahdollista. Listaan komennon esimerkki-syntaksissa ja pienen selityksen toiminnasta. Muista kirjoittaa /save kun olet tehnyt muutoksia asetuksiin, jotta ne säilyvät mikäli koneet tai irssi bootataan.

9.1 Automaattinen yhdistäminen serverille irssin avaamisen yhteydessä

/SERVER ADD -auto -network IRCnet irc.cc.tut.fi

9.2 Automaattinen kanavalle liittyminen

/CHANNEL ADD -auto #kanavan-nimi IRCnet

9.3 Asetusten tallentaminen

/save
/layout save

10 Ping timeoutin estäminen ^

Lisää seuraavat kaksi riviä ~/.screenrc -tiedostoon (luo tarvittaessa)

nano ~/.screenrc

kirjoita tai pastea:

nonblock on
defnonblock on

jonka jälkeen Ctrl + O, Ctrl + X

Käynnistä tämän jälkeen screen ja irssi uudestaan (screen -r, /quit, exit, screen irssi)

11 Käteviä skriptejä ^

-Trackbar piirtää katkoviivan siihen kohtaan, mikä erottaa ikkunan edellisen näyttökerran jälkeen tulleet uudet rivit

11 Muuta ^

11.1 Näin pääsee ikkunoihin 20-40 suoraan alt+näppäin -yhdistelmällä:

/bind meta-p change_window 20
/bind meta-s change_window 22
/bind meta-d change_window 23
/bind meta-f change_window 24
/bind meta-g change_window 25
/bind meta-h change_window 26
/bind meta-j change_window 27
/bind meta-k change_window 28
/bind meta-l change_window 29
/bind meta-ö change_window 30
/bind meta-z change_window 31
/bind meta-x change_window 32
/bind meta-c change_window 33
/bind meta-v change_window 34
/bind meta-b change_window 35
/bind meta-n change_window 36
/bind meta-m change_window 37
/bind meta-, change_window 38
/bind meta-. change_window 39
/bind meta-- change_window 40

/bind meta-a change_window 21

Viimeistä riviä kannattaa harkita, sillä ALT + A näppäinyhdistelmä ei toimi normaalisti mikäli syöttää viimeisenkin komennon. Selitys kohdassa 6.

Go to Top