LaTeX-ohje

Tässä on (toistaiseksi) sekalaisia ohjeita LaTeX-ladontajärjestelmän käyttämiseksi. Aluksi on nopea ohje käyttöönottoon, mitä seuraa sekalaisia tarpeellisiksi havaitsemiani koodileikkeitä. Lisäksi lopussa on ohje oman ladontatiedoston käyttämisestä.

Sisällys

1 TeXnicCenterin lataaminen ja asentaminen

2 LaTeX-dokumentin luominen

3 LaTeX-komentoja

4 Lähdeluettelon tekeminen ja hallinta

5 LaTeX-aihetta käsitteleviä sivustoja

6 Oman tyylitiedoston luominen

 

1 TeXnicCenterin lataaminen ja asentaminen ^

Tiedostojen muokkaamiseen ja ladontaan voi käyttää esimerkiksi ilmaista TeXnicCenter-ohjelmistoa, joka on saatavilla osoitteessa http://www.texniccenter.org/download/. Asennuspaketti sisältää MiKTeX:in, jolla ladonta tehdään.

2 LaTeX-dokumentin luominen ^

Dokumentin tekeminen kannattaa useimmiten aloittaa valmiilta LaTeX-pohjalta, joita on tarjolla valmiiksi eri tarkoituksiin. Esimerkiksi oppilaitokset usein tarjoavat opinnäytetyöpohjia, joissa on valmiina useimmat tarvittavat muotoilut. Tämä .tex-tiedosto avataan TeXnicCenterillä ja aloitetaan sen muokkaaminen.

Rakenne muistuttaa html tai bbcode-kuvauskieltä, jossa eri elementtejä, kuten kuvia, otsikoita ja kaavoja kuvataan vakioiduilla “tägeillä”. Seuraavassa kappaleessa listausta useimmiten tarvitsemistani elementeistä.

Avaa jostain hankittu pohja TeXnicCenterillä ja alota muokkaaminen. Kun haluat dokumentista pdf-tiedoston, valitse yläpalkista LaTeX –> PDF, valitse oikealta puolelta Build current file (Ctrl + F7) ja sitten vielä oikeammalta View Output (F5).

3 LaTeX-komentoja ^

LaTeX-komentoja löytää paljon Internetistä sopivilla hakusanoilla, mutta seuraavassa listausta, mitä olen itse laittanut ylös ja liitän sopivaan paikkaan.

Koko sivun levyinen kuva:

\begin{figure}[h!]
    \centering
    \includegraphics[width=1\textwidth]{kuvatiedoston_nimi.png}
    \caption{Kuvateksti}
    \label{kuva:kuvan_nimi}
\end{figure}

Puolen sivun levyinen kuva:

\begin{wrapfigure}{r}{0.5\textwidth}
  \vspace{-30pt}
  \begin{center}
  \includegraphics[width=0.48\textwidth]{kuvatiedoston_nimi.png}
  \caption{Kuvateksti}
  \label{kuva:kuvan_nimi}
  \vspace{-25pt}
  \end{center}
  \vspace{-5pt}
\end{wrapfigure}

Alaindeksi, yläindeksi, Celsius-lämpötilan yhteydessä käytettävä pallo

T$_{sat}$, x$^{2}$, $^\circ$

Aaltosulkeet eivät ole aina välttämättömät, mutta silloin LaTeX tulkitsee komennon viittaavan vain seuraavaan merkkiin.

Viittaus elementin sivuun ja numeroon: ensimmäinen siis tulostaa sivunumeron, jolla elementti on ja jälkimmäinen elementin numeron, esim. 5.2 Toimii myös muille elementeille kuin kuville.

\pageref{kuva:kuvan_nimi}
\ref{kuva:kuvan_nimi}

4 Lähdeluettelon tekeminen ja hallinta ^

Eräs tapa tehdä lähdeluettelo on käyttää natbibiä ja kirjoittaa haluttuun kohtaan:

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{lahteet}

jossa plainnat on halutun lähdeluettelotyylin nimi ja lahteet sen tiedoston nimi (ilman päätettä), jossa lähdeluettelon data sijaitsee. Eri lähdeluettelotyylejä kannattaa etsiskellä wikipediasta, josta löytyy erinomaisia ohjeita muutenkin.

Lähdeluettelotiedoston lahteet.bib muoto on tavallinen tekstitiedosto, jossa on peräjälkeen seuraavanlaisia elementtejä:

@article{Pettersen,
 author = "Pettersen, Jostein",
 title = "Flow vaporization of CO2 in microchannel tubes",
 journal = "Experimental Thermal and Fluid Science",
 year = "2004",
 volume = "28",
 number = "",
 pages = "111-121",
 month = "",
 note = "",
 key = ""}

Tallenna lahteet.bib samaan hakemistoon .tex-tiedoston kanssa. Itse muokkaan sekä .tex että .bib tiedostoa TeXnicCenterillä, joka osaa värikoodata molemmat. Huomaa, että kun PDF-tiedosto luodaan, voi sen joutua tekemään muutaman kerran ennen kuin muutokset lähdeluetteloon päivittyvät.

Lisää aiheesta: Wikipedia: LaTeX Bibliography Management

5 LaTeX-aihetta käsitteleviä sivustoja ^

Wikipedia: LaTeX Mathematics

Wikipedia: LaTeX Advanced Mathematics

LaTeX-symboleja tiiviinä listauksena

6 Oman tyylitiedoston luominen ^

Oman lähdeluettelon tyylitiedoston luominen voi tulla kyseeseen, mikäli..

Tallenna makebst.ins, makebst.dtx ja finnish.mbs uuteen hakemistoon täältä, avaa komentokehote (Command Prompt), siirry edellä luomaasi hakemistoon ja aja kaksi seuraavaakin komentoa:

cd C:\hakemiston\nimi\jossa\on\.mbs\tiedosto
latex makebst.ins
latex makebst.tex

Vastaa ensimmäiseen kysymykseen (oletus) merlin.mbs ja toiseen finnish.mbs, loppuihin oman harkinnan mukaan. Näin saat uuden tyylitiedoston pohjaksi suomalaisen tyylin. Muista vastata viimeiseen kysymykseen y, jonka jälkeen ohjelma luo sinulle uuden .bst-tiedoston. Voit halutessasi ladata käyttämäni tiedoston tästä.

Siirrä tiedosto MiKTeX:in alahakemistoon bibtex/bst/natbib jos käytät Natbib:iä (kuten yllä ohjeistetaan, ei välttämätöntä). Koneellani koko polku on: C:\Program Files (x86)\MiKTeX 2.9\bibtex\bst\natbib

Avaa MiKTeX:in asetukset käynnistä-valikosta Miktex –> Miktex settings, valitse Refresh FNDB General-välilehdeltä ja OK.

Muuta vielä .tex tiedoston \bibliographystyle{plainnat} aaltosulkeiden sisään oman .bst-tiedoston nimi.

Go to Top